Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

De aanleidingen om mij als coach/therapeut te raadplegen zijn divers. Voorbeelden uit mijn praktijk zijn dat iemand:

 • uit zijn kracht is geraakt. (minder motivatie, minder presteren, ziek worden);
 • zich niet meer op zijn plek voelt in zijn huidige werk, maar nog geen zicht heeft op wat de volgende stap kan zijn;
 • de samenwerking onaangenaam vindt of conflicten heeft met collega(’s);
 • zich verder wil ontwikkelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een assessment;
 • scherp wil blijven op zijn eigen functioneren, bijvoorbeeld als leidinggevende;
 • zich steeds weer laat overrulen door bepaalde mensen of in bepaalde situaties;
 • het gevoel heeft “het nooit goed te kunnen doen”;
 • aan van alles begint, maar het zelden afrondt;
 • meer in zijn mars heeft dan eruit komt;
 • zich vaak buitenstaander voelt en er liever bij wil horen;
 • zich vaak niet serieus genomen voelt;
 • zich klein voelt bij bepaalde mensen;

Zoals je kan lezen, kan de context van je klacht zowel je werk- als je privéomgeving betreffen.
Toen ik in 2003 als zelfstandig coach ging werken, vond ik dit een relevant onderscheid. Vanuit mijn achtergrond en belangstelling beperkte ik mijn begeleiding tot werkgerelateerde problemen.
Tegelijkertijd zit het in mijn aard om tot de kern van een probleem te willen gaan. Zodat de aanpak geen symptoombestrijding is, maar een werkelijke oplossing aanreikt.
In 2011 was voor mij de tijd rijp om mijn kennis en kunde zo te verdiepen dat ik vakkundig kan doorpakken, ook als ik daarmee de grens naar therapie over ga.
Zie ook mijn levensloop en CV.

Mijn visie

Een van de uitgangspunten die ik hanteer in mijn werk is de visie van Milton Erickson (een psychiater en hypnotherapeut in de 20e eeuw): “Cliënt weet de weg”.
Van míj mag je de vakkundigheid verwachten om jou te begeleiden in het (weer) vinden van je eigen weg.
Ik heb “autonomie” hoog in mijn vaandel staan. Dit pas ik dan ook consequent toe door niet “voor je te gaan zorgen”, hoe moeilijk of verzwakt je je ook voelt. Omdat ik je daar niet mee help. Jij staat aan het roer van je eigen leven. Ook als je de koers even niet meer weet.

Van alle opleidingen en studies die ik heb gevolgd, ben ik het meest onder de indruk van “Transactionele analyse” (TA). Het is een psychologische leer die alles omvat én herkenbaar is in de praktische situaties van alledag.
TA is dan ook de rode draad in mijn aanpak.
Het biedt verschillende invalshoeken die helpen verklaren en helpen oplossen. Bij praktijkvoorbeelden kan je hier meer over lezen.

Mijn werkwijze is te typeren als respectvol doorpakken.
We werken altijd naar een resultaat toe.
Velen gingen je voor. Als je een of meer ervaringen daarover wilt lezen, vind je die bij terugblik door cliënten.

Werkwijze

De duur van een gesprek is maximaal 1 ½ uur. De gesprekken vinden in principe plaats op mijn werkplek in Schermerhorn.

coaching therapie2

Ons eerste gesprek is, naast een eventuele kennismaking, een eerste verkenning van het doel van de begeleiding.

Aan het slot van dit gesprek stellen we beiden vast of we een vervolg(traject) willen afspreken. De belangrijkste afwegingen daarbij zullen zijn of jij vertrouwen in mij als begeleider hebt en of ik ten aanzien van jouw vraag vertrouwen in mijn expertise heb.
Ook maken we een eerste schatting van het aantal gesprekken dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Gaandeweg het traject zal blijken hoeveel sessies er daadwerkelijk nodig zijn.
Indien een ander dan jij de opdrachtgever is, bijvoorbeeld je werkgever, neem ik de doelformulering op in de opdrachtbevestiging.
Het is dan aan jou als gecoachte om dit doel en de voortgang te bespreken met de opdrachtgever.
Zo kunnen jullie samen de effecten van de coaching bespreken in het licht van je functioneren. Op die manier houden we de scheiding tussen de management- en mijn coachverantwoordelijkheid zuiver. Ook kan jij dan zelf bepalen wat je inhoudelijk wilt delen met je leidinggevende en kan ik de vertrouwelijkheid waarborgen.
Indien gewenst is er wel de mogelijkheid dat ik één of meer gesprekken met jullie beiden voer.

Tarieven

Voor organisaties bedraagt het uurtarief
€ 125,- exclusief 21% BTW.
Voor particulieren bedraagt het uurtarief
€ 80,- exclusief 21% BTW.

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.