Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Het doel van teamcoaching is het bevorderen van een collectief leerproces.
De aanleidingen om een teamcoach te consulteren, kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Een conflict in een team of een moeizame samenwerking
• Een nieuwe samenstelling na een reorganisatie
• Een omslag maken naar zelfsturende teams

Teamcoaching in het geval van een conflict of moeizame samenwerking

Als teamcoach let ik op de interactiepatronen. Dus niet wát er gezegd wordt, maar hóe er gecommuniceerd wordt met elkaar. Welk gedrag neem ik waar en welk patroon zie ik? Zoals: welke teamleden reageren steeds, wat doen de niet-praters, wie beslist, wie weigert te beslissen? Vervolgens ga ik op zoek naar de onderliggende denkbeelden. Zoals: “Als je je ermee bemoeit, maak je het alleen maar lastiger voor ze”, “Wie een probleem ziet, moet het zelf oplossen”. “Iets over anderen zeggen, is kwetsend”.
Deze denkbeelden komen niet uit de lucht vallen. Daar zit een verhaal achter. Een persoonlijke beleving waardoor men iets is gaan geloven. En mensen zijn geneigd te letten op dat wat hun zienswijze bevestigt.
Het ontrafelen en delen met elkaar van de verhalen en de denkbeelden, ervaar ik vaak als een ontroerend moment in de teamcoaching. Het is de stap van gedrag met commentaar daarop naar luisteren en geïnteresseerd zijn in de betekenis ervan. Van oordelen naar delen.
In het geval van een conflict of een moeizame samenwerking verschuift zo de aandacht van het probleem naar hoe er tot nu toe mee is omgegaan. Er komt ruimte voor een andere kijk erop en voor nieuw gedrag.
De teamcoaching wordt meestal aangevuld met het trainen van vaardigheden die dit nieuwe gedrag ondersteunen.

Teamcoaching in het geval van een nieuwe samenstelling van een team

Als teamcoach faciliteer ik het team om elkaar (beter) te leren kennen. Helder krijgen waar de teamleden voor staan. Waar ze waarde aan hechten. Welke taken ze tot hun verantwoordelijk rekenen.
Welke kwaliteiten brengen de individuele teamleden in en hoe kunnen die elkaar versterken?
Er zijn verschillende instrumenten die ik hierbij inzet, zoals de Belbin rollen, de Bono en kernkwadranten.
Meestal blijkt dat, in het verlengde hiervan, het vergroten van de communicatievaardigheden als een nuttige uitbreiding op dit aanbod wordt ervaren.

Teamcoaching in het geval van een omslag naar zelfsturende teams

Wat hierboven beschreven staat, is ook hier van toepassing:
Een (hernieuwde) kennismaking. Het vaststellen van taken, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden, kernwaarden, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. En het bewust worden van de interactiepatronen en onderlinge communicatie.
Vervolgstappen zijn: als team zélf te leren in de hier-en-nu situatie tegelijkertijd oog voor de inhoud als voor het proces, de interactie, te hebben. Te leren met een helikopterview te kijken naar hoe men met elkaar in gesprek is, verbaal en non-verbaal. Vergadertechnieken  en andere communicatievaardigheden kunnen dit ondersteunen.
Zo worden de randvoorwaarden geschapen om soepel tot gezamenlijke resultaten te komen. Werkbare relaties, commitment aan elkaar en aan de taken en verantwoordelijkheden en een goede communicatie.

Werkwijze
In een voorbespreking met de opdrachtgever zullen een eventuele probleemstelling, de wensen en doelen vastgesteld worden. Op basis van deze informatie zal ik een offerte uitbrengen.

Tarief

De offerte is maatwerk en afhankelijk van meerdere factoren.

 

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.