Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Vanuit mijn scherpe waarnemingsvermogen, deskundigheid op het gebied van communicatie en oog voor het proces, word ik regelmatig ingezet als procesbegeleider.
Waar dat proces inhoudelijk over gaat, kan verschillend zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • het team dat de sturing heeft over een veranderingsproces begeleiden in zijn aanpak en communicatie;
  • een team begeleiden in het versterken van de onderlinge samenwerking;
  • een aantal collega’s begeleiden in het houden van intervisie;
  • een groep leren een dialoog te voeren om gezamenlijk tot probleemverkenning en mogelijke oplossingen te komen;
  • na een fusie de betrokken bestuurs- of directieleden begeleiden in hun ambitie de gezamenlijke missie tot leven te brengen.

Werkwijze

Een voorbespreking over de wensen en het doel van de begeleiding met betrokkenen(n) kan resulteren in een offerte.
Wie namens de opdrachtgever de gesprekspartner(s) zijn, kan verschillen.
Zo kan een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld de leidinggevende, de voorbespreking houden, of het kan gaan om een eerste bijeenkomst met alle betrokkenen. Voordeel van de laatste optie is dat er van het begin af aan een gezamenlijke verkenning van het doel is en een gezamenlijke keuze van de begeleider.

De locatie kan desgewenst door de opdrachtgever uitgekozen en geregeld worden, dan wel aan mij uitbesteed worden.
Ook is het mogelijk om, tot een maximum van 6 personen, mijn werkplek als locatie te kiezen.

procesbegeleiding

Tarief

De offerte is maatwerk en afhankelijk van meerdere factoren.
De kosten voor een dagdeel bedragen €500,-
exclusief 21 % BTW en exclusief reiskosten en kosten voor de locatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.