Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Kennisvermeerdering door kennisdeling


Intervisie

De kennis en kunde van iedere professional wordt vrijwel elke dag verrijkt met ervaringen. Uit die ervaringen valt veel meer rendement te halen dan vaak gebeurt. Een krachtig middel om deze beschikbare kennis en kunde ten volle te benutten, is het houden van intervisie.

Intervisie komt er kort gezegd op neer dat collega’s gezamenlijk werkervaringen bespreken met een procesbegeleider volgens een gestructureerde methode. Zo worden werkervaringen leerervaringen.

Het is mogelijk intervisie te introduceren en te begeleiden. Het doel van de begeleiding kan tweeledig zijn:

  • externe procesbegeleiding van de intervisiesessie;
  • het op termijn zelfstandig houden van intervisie.


Intravisie

Je kan ook voor een dieper niveau van leren kiezen. Bij intervisie staan met name het gedrag en de mogelijke gedragsvarianten met betrekking tot de ingebrachte situatie centraal.
Bij intravisie laat ik betrokkenen in de spiegel kijken. Wat van hem/haar manifesteerde zich in die situatie? En waardoor werd juist dat getriggerd? Waar kent hij/zij dit van? Welke veronderstellingen speelden hierbij een rol? En is er mogelijk sprake van een mechanisme al dan niet als afweer tegen vermeende kwetsbaarheid?
Bij intravisie begeleid ik het proces én zet ik mijn coachexpertise in.

Het moge duidelijk zijn dat deze manier van samen leren vertrouwen tussen de betrokkenen verlangt.
Zo kan het ook gebeuren dat gestart wordt met intervisie en wanneer de tijd daar rijp voor is, dit overgaat in intravisie.

Effectief reflecteren doet een beroep op het vermogen om afstand te nemen.
Een fysieke afstand van de werkplek kan dit vermogen vergroten. Ik adviseer je dan ook de intervisie en intravisie op een externe locatie te houden. De keuze van de locatie en het regelen daarvan kan je desgewenst aan mij uitbesteden. Ook is het mogelijk mijn werkplek als locatie te kiezen. Het uitzicht is uitnodigenden de ambiance is geschikt voor een groep van maximaal 6 personen.

inerviesie intravisie2

 

Werkwijze

In een intakegesprek kunnen we duidelijkheid krijgen over onder andere het doel en de verwachtingen van jou als opdrachtgever en van de overige betrokkenen. Op basis van deze informatie adviseer ik je over de aanpak. Dit kan desgewenst resulteren in een offerte.


Tarief

De offerte is maatwerk en afhankelijk van meerdere factoren.
De kosten voor een dagdeel bedragen €500,-
exclusief 21 % BTW en exclusief reiskosten en kosten voor de locatie.

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.