Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Er zijn kwesties die het verdienen om helemaal opnieuw bekeken te worden.
Het kan gaan om een terugkerend probleem, of juist om een probleem dat zich nog niet eerder heeft voorgedaan.
Met opnieuw bekijken bedoel ik in dit verband: met open vizier, vanuit meerdere perspectieven en los van eerder getrokken conclusies.
In een discussie of debat worden de argumenten uitgewisseld waarmee de verschillende standpunten worden verdedigd. De tijd dat een ander aan het woord is, wordt meestal gebruikt om tegenargumenten te bedenken.
De ander(en) overtuigen van jouw gelijk is het doel.
De totale uitkomst van zo’n gesprek levert dan ook zelden echt nieuwe denkbeelden op.
Het voeren van een dialoog biedt wél de ruimte om tot nieuwe inzichten te komen.
Je zelf hierin bekwamen, is meer dan het leren van een techniek. Het vraagt ook een houding waarin je als gesprekspartner de moed hebt om je houvast die jouw overtuigingen je bieden, los te laten. Het vraagt om openheid in het reflecteren op en delen van de ervaringen en uitgangspunten die tot die overtuigingen hebben geleid. En om luisteren naar compleet andere perspectieven.
Het vergt ook discipline. Al was het maar om het kiezen van een oplossing niet tot doel van het gesprek te verheffen.

Richtlijnen voor het tot stand brengen van een dialoog zijn

(uit “Vrije ruimte” door Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert, uitgeverij Boom, Amsterdam, 2002):

  1. Neem de tijd. Een dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang.
  2. Luister. Stel vragen. Verplaats u in de ander. Bekijk de wereld door diens ogen.
  3. Er hoeft geen beslissing uit te komen. Begrip kweken en inzicht krijgen op elkaars denkbeelden is voldoende resultaat.
  4. Denk niet tégen de anderen (“ja maar”). Denk mét de anderen, denk samen, denk als “één hoofd” (“ja, en”).
  5. Fixeer u niet op oplossingen. Onderzoek de onderliggende redenen, waarden of visies van een probleem of een oplossing.
  6. Maak ruimte voor nieuw denken. Ga voorbij aan uw oude denken.

Een goede dialoog verbindt mensen, kweekt begrip en creëert de ruimte om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen.

Werkwijze

Er zijn meerdere vormen mogelijk.
Zo kan je in een workshop “proeven” aan het voeren van een dialoog. Mijn begeleiding zal dan met name gericht zijn op de theorie, de spelregels en het oefenen met dialoog.
Indien je deze manier van met elkaar in gesprek zijn echt in de vingers wilt krijgen, vraagt het een langere investering in tijd.

Het kan ook zijn dat jullie een concrete kwestie hebben die jullie op deze manier willen bespreken. Dat kan gaan om het oplossen van een probleem. Maar het kan ook zo zijn dat jullie gezamenlijk een aanpak willen uitdenken, bijvoorbeeld bij een verandertraject.

In een intakegesprek kunnen we duidelijkheid krijgen over jullie doel(en) en wensen en kan ik jullie op basis van deze informatie adviseren over de mogelijkheden in aanpak. Dit kan desgewenst resulteren in een offerte.

De locatie kan je zelf uitkiezen en regelen, of je kan dat aan mij uitbesteden.
Ook is het mogelijk, tot een maximum van 6 personen, mijn werkplek als locatie te kiezen.

Tarief

De offerte is maatwerk en afhankelijk van meerdere factoren.
De kosten voor een dagdeel bedragen €500,-
exclusief 21 % BTW en exclusief reiskosten en kosten voor de locatie.

 

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.