Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

In de gemeentelijke organisatie van Langedijk vinden we gezondheid en balans werk / privé voor de medewerkers belangrijk. Als werk en privé in evenwicht zijn, kunnen medewerkers effectief en optimaal functioneren, zo is onze filosofie. Leidinggevende en medewerker spelen samen een cruciale rol bij het vinden van die werk- / privébalans.


De politieke context van werken bij een gemeente kent een eigen dynamiek. Werken met een collegeprogramma is anders dan werken met een ondernemingsplan. Bij de overheid zijn bestuurders veel meer bepalend voor het werk en werknemers hebben minder vrijheid in wanneer en hoe zij hun werk doen.


Wanneer iemand niet optimaal functioneert, kijken we wat we daaraan binnen onze organisatie kunnen doen. En wanneer we daar intern niet (helemaal) uitkomen, schakelen we externe deskundigheid in. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts zijn of een beroepskeuzeadviseur, een psycholoog, een mobiliteitsbureau of een persoonlijke coach!

Vanaf 2004 werken we met 2 persoonlijke coaches, onze ‘huiscoaches’.
Eén daarvan is Miriam Mol.
Miriam Mol schakelen we in om medewerkers in hun kracht te brengen. De individuele begeleiding richt zich op werkgerelateerde situaties, zoals persoonlijke ontwikkeling en balans werk / privé:
•    Groeien in je nieuwe functie
•    Niet meer gemotiveerd, of niet op je plek
•    Ziek of bijna
•    Verder ontwikkelen
•    Conflicten met collega’s?


De collega’s die persoonlijke begeleiding van Miriam hebben gehad zijn unaniem enthousiast.
Een greep:
“Ik slaap weer!”
“Ze heeft me veel stof tot nadenken gegeven.”
“Dat maakte veel in mij los.”
“Nu kan ik het bespreken.”
“Ik kan het loslaten!”
“Ik moest er de hele tijd aan denken”
“Ik heb de regie weer!”

Miriam Mol schakelen we ook in bij teamcoaching en procesbegeleiding.
Zoals bij ontwikkeling, verandering en voorbereiding van bestuurlijke keuzes en de communicatie daarover.
“Zij confronteert ons met de effecten van ons gedrag.”
“Goed wijf is dat, zeg!”
“Miriam leert ons onze ego’s opzij te zetten en authentiek te zijn.”
“We moeten nog eens goed nadenken vóór we de volgende stap zetten.”


We zijn nog niet klaar met Miriam Mol………………………………….


Langedijk, januari 2012
Aafje Meijering, Adjunct-gemeentesecretaris / adjunct-directeur

Onze kaders bij individuele coaching

Van twee kanten hechten we waarde aan een zuivere scheiding tussen management- en coachverantwoordelijkheid.

Leidinggevende en medewerker bespreken de aanleiding gerelateerd aan het functioneren. Miriam pakt hier samen met de gecoachte op dóór, om zo tot de kern van het probleem te komen. Daaruit vloeit het doel van de coaching voort. Miriam neemt dat op in de opdrachtbevestiging richting werkgever, die de formele opdrachtgever is.

De gecoachte bespreekt zélf met zijn leidinggevende dat doel en de voortgang. De strikte vertrouwelijkheid van de coachgesprekken blijft zo gewaarborgd. De gecoachte blijft op deze manier verantwoordelijk voor zijn werkrelatie.

Soms vindt er een driegesprek plaats tussen de gecoachte, leidinggevende en Miriam.

 

terug

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.