Boost Bureau

Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk


Zeker voelen én uitdagingen aan willen gaan, hoe te combineren?

De klachten waarmee Herman mij belt, zijn stress en onzekerheid. Ook meent hij dat hij zichzelf vaak tekort doet in zijn communicatie met anderen.
Hij heeft een goede baan als adviseur bij een commercieel bedrijf. Hij weet dat hij nog meer in zijn mars heeft en wil doorgroeien naar een zwaardere functie.
Maar dan moet hij zich wel rustiger en zekerder voelen. Hij zoekt een coach die hem “de knoppen wijst waarmee hij er weer grip op kan krijgen”.
We maken een afspraak.

Herman vertelt graag de controle en regie te willen hebben. Ook is het belangrijk voor hem om te begrijpen hoe iets zit, dan kan hij het een plek geven en weet hij hoe ermee om te gaan.
Ik hoor hem vanuit zijn hoofd praten, rationeel. Zijn emotie komt nog niet mee in wat hij vertelt.
Hij zoekt een coach die hem kan leren de balans te vinden tussen enerzijds uitdagingen aangaan en grenzen verleggen en anderzijds zich zeker kunnen voelen. Hij had die balans een tijd “onder controle”, maar door lichamelijke klachten is hij teruggevallen. Hij heeft nu de neiging voor veiligheid te kiezen. Dat zou hem weerhouden om een nieuwe uitdaging aan te gaan in zijn werk. En hij weet dat hij het wel kan en ook wil hij graag weer wat nieuws in zijn werk.

Ik hoor Herman vooral vertellen vanuit oordelen van anderen en wat er van hem verwacht wordt, ook door hemzelf.
Herman zegt in eerste instantie geen zin te hebben om oude “beerputten weer open te trekken”.
Wanneer het hem duidelijk wordt dat een handvat krijgen meer van hetzelfde is, namelijk grip krijgen vanuit controle en presteren, realiseert hij zich dat hij beter af is wanneer hij leert zijn patroon te doorbreken.
We gaan aan de slag.

Herman komt uit een gezin waar ratio en presteren de maatstaven zijn. Een aantal gezinsleden is hoogbegaafd, sommigen met autistische trekken.
Dat Herman sociaal vaardiger was, telde niet mee.
Op school is hij gepest. Maar hij baalt van reacties waar medelijden uitspreekt, want voegt hij toe “Ik ben er ook krachtig door geworden!”

Ik teken de scriptcirkel op de flipover en licht deze toe. Het script is een concept uit de TA (Transactioenle Analyse). Een script is jouw persoonlijke levensverhaal.
Welke ervaringen hebben indruk op je gemaakt, hoe heb je ze geïnterpreteerd, welke conclusie heb je daaruit getrokken? Wat ben je dus gaan geloven en hoe heb je daarop gereageerd? Dat gedrag was op dat moment jouw beste keuze om in die situatie je leven te leiden, je “overlevingsstrategie”. Het is een vertrouwd scenario geworden. Dat verklaart waarom men vaak als volwassene nog steeds aan dat gedrag vasthoudt. Alleen kom je er nu juist mee in de problemen.

zeker voelen 

Dat wat je bent gaan geloven, ga je als het ware naar leven. En zo komt het steeds weer uit “zie je wel…..”. Meestal gepaard gaand met een –vertrouwd- rotgevoel.
Je kan je dan ook meestal niet voorstellen dat je eigen gedrag daar iedere keer weer een rol in speelt. Zoals mijn opleider vroeg “mag ik je een wrede vraag stellen”. Om vervolgens samen met de cliënt het eigen aandeel te ontdekken.

Soms is het een zoektocht, maar Herman weet snel wat zijn script is.
Hij is gaan geloven “dat de ander de macht heeft”. En dat hij alleen met prestaties mee kan tellen, waarbij kennis macht is.
Beoordeeld worden raakt hiermee zijn bestaansrecht. Hij moet zichzelf bewijzen. Door zijn angst dat de ander twijfelt aan zijn kunnen, krimpt hij als het ware en voelt zich klein en onzeker.
En dus heeft hij geleerd zich te “op te blazen” en zichzelf groot voor te doen en te bewijzen wat hij kan. Hier trekt hij alles voor uit de kast, ook letterlijk door zijn kledingkeuze hierop af te stemmen. Driedelig pak met stropdas.
Het wrange is dat hij hier ongemerkt afstand mee creëert. Teveel buitenkant en macho gedrag. Hij heeft vaak het idee dat hij niet gehoord en gezien wordt, ondanks al zijn meetbare prestaties.

Tijdens een aantal sessies hebben we gewerkt met grensoefeningen. De eerste keer ervoer Herman dat als horror. Op dat moment nog onbewust van zijn script, kende hij mij in zijn gedachten de macht toe. Ik kon meerdere malen volledig over zijn grens heenstappen en hem omver lopen. Herman kwam in heftige emoties terecht, machteloos vanuit de gedachten te moeten vechten en het toch niet te kunnen winnen. Hij kreeg het gevoel dat hij alle controle kwijt was en raakte daardoor in paniek. Het oude gevoel wat hij zo goed kent.
Een aantal sessies verder oefende hij met zijn script doorbrekende nieuwe overtuiging. “Ik weet wat ik wel en niet wil en bepaal zelf mijn grenzen”. Ik kreeg hem niet van zijn plaats. Hij had het “grensgevecht” zelfs als ontspannen ervaren.
Steeds vaker kan hij dit in de praktijk brengen.
De gesprekken over een nieuwe functie zijn soepel verlopen. Al zijn wensen werden ingewilligd. Hij vond het bijna een anti climax dat hij zo makkelijk gehoord, gezien en gewaardeerd werd.
Hoe vaker hij vanuit zijn nieuwe overtuiging ervaringen zal opdoen, des te meer hij er werkelijk in gaat geloven.
Er zullen altijd momenten blijven waarop hij weer getriggerd zal worden in zijn oude patroon. Maar hij weet nu wel dat er ook nog een andere werkelijkheid is.
Na de laatste sessie schud ik de hand van een man in spijkerbroek met een oprechte en ontspannen blik in zijn ogen. Ik ben ontroerd.

 

adobe pdf file icon artikel uitprinten 

terug

 

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.