Meer plezier in je leven    Meer resultaat in je werk

Terugkijkend op mijn leven tot nu toe, onderscheid ik vier periodes. De eerste fase was er één van voldoen aan verwachtingen. En zo ging ik naar het gymnasium, koos ik de bèta richting en volgde ik daarna een academische studie rechten. Door de gemaakte contacten tijdens de baantjes die ik tijdens mijn studie deed, rolde ik ook in juridisch werk. Ik heb vooral herinneringen aan de mensen met wie ik werkte, hoe één en ander organisatorisch was geregeld, welke verbeteringen mogelijk waren en wat ik daar aan bij kon dragen. Mezelf verliezen in de dossiers zelf gebeurde zelden.

Tijd voor een omslag vond ik. Ik was rechten gaan studeren vanuit het idee dat je "daar alle kanten mee op kon", nu bleek dat het mij in de weg zat. Eens juriste altijd juriste zo leek het wel.
Daarom heb ik mijn netwerk van contacten aangehaald. Langs deze weg kreeg ik in 1980 van mijn toenmalige manager de kans om mezelf te bewijzen als leidinggevende zonder dat ik werkervaring op dat gebied had. Toen is de periode van leren door te doen aangebroken. Heerlijke tijd. Heel hard werken en al doende leren. Mijn interesse bleek uit te gaan naar kansen in ontwikkeling voor zowel de medewerkers als de afdeling.

miriam mol2Terugkijkend zou ik mijn stijl van leidinggeven een coachende kunnen noemen. Toen de beoogde veranderingen tegen de heersende cultuur indruisten, heb ik spannende tijden beleefd. Ik heb ervaren dat het gedrag - en als wezenlijk onderdeel daarvan de communicatie - van (top)managers medebepalend zijn voor het slagen van resultaten en ontwikkelingen. Ook dwong het mijzelf om mijn kennis en vaardigheden m.b.t. communicatie te vergroten en flink in te zetten.

Op dat moment heb ik de kracht van reflecteren met een professionele coach ervaren. Een diep niveau van leren door het verkrijgen van inzicht. Inzicht in het verschil tussen intenties en wat ervan overkomt op onder andere medewerkers. En hoe je zo je eigen effectiviteit kunt vergroten. Na deze boeiende ervaringen werd mijn honger naar meer theoretische kennis over veranderingsprocessen groter.

De masteropleiding MLD (Management van Leren en Ontwikkeling aan de TIAS in Tilburg) heeft mij enorm geïnspireerd. Drie dagen per maand met mensen uit hele andere organisaties (actie)leren.
De afstand van mijn dagelijkse werk stelde mij in staat waar te nemen. Waar te nemen in wat voor omgeving ik werkte, hoe het reilde en zeilde. En zo brak de derde fase aan. De fase van bezinning en reflectie op mijn kwaliteiten, valkuilen, verlangens en mogelijkheden. De uitkomsten daarvan heb ik omgezet in daden.

Na ruim veertig jaar met veel plezier in de stad Haarlem te hebben gewoond, heb ik het stadsleven verruild voor een leven "buiten". Vanuit mijn huis in de prachtige polder De Schermer heb ik een magnifiek uitzicht op molens, rietkragen en de wijde lucht. 
Van een aansturende rol als manager ben ik gaan werken in een adviserende en begeleidende rol. Bij commerciële bedrijven. Opnieuw veel beleefd, geëxperimenteerd en al doende geleerd.

Al die ervaringen en persoonlijke ontwikkelingen hebben mij doen besluiten vanuit een eigen praktijk te gaan werken. Mij toe te leggen op het werk waar mijn hart is komen te liggen. Gesterkt door het kloppen van mijn beslissing te verhuizen, durfde ik opnieuw een gevoelsbeslissing te nemen.

Mijn werkervaring en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Zo bevind ik mij inmiddels in een rijpingsfase waarin alles zich steeds verder verdiept.
Ik raak er steeds meer van overtuigd dat “je een ander niet verder kunt brengen dan waar je zelf bent” (Piet Weisfelt).
De opleidingen (zie CV adobe pdf file icon ) die ik de laatste jaren heb gevolgd, waren daarom diepgaand en persoonlijk. Ik heb daar de kennis en vaardigheden aangereikt gekregen die ik zocht om professioneel te kunnen blijven werken, nu mijn begeleiding vaak doorpakt op een dieper niveau. De persoonlijke leerweg die ik doorloop, is daarbij minstens zo belangrijk.
Wat mijn werk betreft, is de cirkel eigenlijk rond. Ik ont-wikkel mij gaandeweg steeds meer tot degene die ik ten diepste al was.

 

 

 

Resultaat door reflectie

“Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen zeggen maar door wat ze zichzelf horen zeggen” Blaise Pascal.